NAD ARBORETEM - polyfunkční centrum

POPIS PROJEKTU | ROZDĚLENÍ OBJEKTU | KONTAKTY

POPIS PROJEKTU

Nová zástavba je navržena jako polouzavřený blok se dvěma otevírajícími se atrii, oddělenými od tř. Gen. Píky obslužnou komunikací a pásem zeleně. Východní atrium se otevírá k přístupové komunikaci, jeho severní křídlo je vykloněno a respektuje směr zástavby sousedních budov university. V centru atria, které je doplněno vodní plochou a vzrostlou zelení je vstup do administrativní části stavby. Západní atrium se otevírá k volným pozemkům nad Lužánkami a slouží především uživatelům bytů ke krátkodobé relaxaci a oddychu. Atrium je přístupné od obslužné cesty pasáží v přízemí a je z něj přístup k vertikálním jádrům bytové části. Celá stavba má 5 resp. 6 nadzemních podlaží a je na jihozápadním nároží ukončena bytovou věží s 16 nadzemními podlažími. Tato bytová věž navazuje na věžové bytové domy na ulici Bieblově a akcentuje výraznou terénní hranu, aniž by negativně ovlivnila panorama Lesné v pozadí /viz panoramatický pohled ze Špilberku a vizualizace od křižovatky Pionýrská a Drobného a z Králova Pole/.

ROZDĚLENÍ OBJEKTU

Administrativní budova

1. až 6.np podlaží severní části stavby slouží administrativě. Přístup do jednotlivých podlaží je z hlavní komunikační vertikály s otevřeným schodištěm a 3 výtahy. Vnitřní prostor stavby je prosvětlen dvojicí atrií, z nichž severní je situováno u hlavního schodiště. Dispozičně se jedná o trojtrakt, resp. pěti trakt v místě atrií. Společně jsou na každém patře řešeny sociální zařízení a respirium s kuchyňskou linkou u jižního atria. Organizace jednotlivých pater bude různá podle požadavků jednotlivých uživatelů. V návrhu jsou prostory řešené variabilně. Dispozice umožňuje jak samostatné kanceláře, tak pracoviště formou open space a bude na každém uživateli, jakou variantu bude požadovat. V návrhu je dokumentováno řešení s cca 2/3 samostatných kanceláří a 1/3 open space. 6. nadzemní podlaží zaujímá výrazně menší půdorys stavby. Má podobu střešního pavilonu a je určena pro vedení firmy. Zbylá část půdorysu bude využita jako střešní zahrada a bude sloužit relaxaci a krátkodobému odpočinku zaměstnanců. Část zahrady v severozápadním nároží střechy bude vyčleněna jako privátní relaxační zóna a doplněna letním přestřešením s pergolou.

Bytový dům

Jižní část stavby je navržena pro bydlení. Ve 2. - 6.np východní části je navržen chodbový bytový dům s převážným zastoupením bytů 2 + kk a s menším podílem bytů 3 a 4 + kk. Vzhledem ke skutečnosti, že v části západního průčelí tohoto křídla nejsme schopni ve 2.-6.np zabezpečit podmínky oslunění a osvětlení požadované naší bytovou normou, jsou na každém patře do těchto prostorů situovány v minimálním množství ateliéry. Západní část tvoří bytová věž se 3 byty na patře. Jedná se o byty 2, 3 a 4 pokojové.

V 15. a 16. patře jsou navrženy mezonetové byty. V 17. patře je navržen ateliér a pří- stupy na terasy s unikátní vyhlídkou na město Brno. Všechny byty mají venkovní pobytové lodžie minimální velikosti 4 m2, některé byty mají větší střešní terasy. Každému bytu přísluší sklepní kóje, které jsou situované pře- vážně v 3. podzemním podlaží. Vstupní prostory do bytových částí stavby umožňují umístění recepce v každém vchodu.

Podzemní podlaží

Stavba má tři podzemní podlaží. V 1.pp je vjezd do garáží a jsou zde umístěny stání pro benzinové/naftové spalovací motory a elektromobily. Dále je podlaží využito pro technickou vybavenost stavby, technický servis / odpadky, apod./. Kromě toho je část využita i pro výše zmíněné laboratoře. Ve druhém suterénu jsou převážně parkovací stání a v menším rozsahu je zde umístěna technická vybavenost. Ve třetím suterénu se nachází sklepní kóje k bytům, dále sklady pro administrativní budovu a technické prostory – retenční nádrže, nádrž na požární vodu s navazující technologií.

nad_arboretem_01.png, 124kB nad_arboretem_02.png, 126kB nad_arboretem_03.png, 147kB nad_arboretem_04.png, 127kB

KONTAKTY

AP PLAN s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011